یکی از امکانات جدید چاپیروس ایجاد جدول زیر با استفاده از کدهای html میباشد که شمامل چند تب و تب های داخلی به سلیقه و دلخواه شما میباشد

برای ایجاد این جدول باید کدهایی که در اینجا برای شما گذاشته شد در منوی تنظیمات و هدر و فوتر اختصاصی و در تب javascript قرار دهید. 

و سپس در صفحات ایستا و یا در جایی که میخواهید این جدول نمایش داده شود با استفاده از کد زیر کد ها را بصورت زیر فراخوانی میکنید.

[html json=”data1″]