لیست دسته ها

*در این قسمت، شما می توانید دسته های مختلفی برای ارسال سفارشات مشتریان ایجاد نمایید . به عنوان مثال به تصویر بالا دقت کنید. *ما سه دسته ارسال سفارش داریم و یک دسته هم برای سفارشاتی که حضوری تحویل گرفته می شوند و قرار نیست ارسال شوند. با توجه به تصویر زیر، نحوه تعریف یک […]

ادامه مطلب