خدمات محصولات

برای اضافه کردن هر گزینه ای به فرم سفارش، باید از بخش خدمات محصولات استفاده کنیم.شما میتوانید روی فرم سفارش خدمات متعدد تعریف کنید و به ازای هر کدام هزینه جدا از مشتری دریافت نمایید. مسیر دسترسی :  منوی محصولات / خدمات محصولات گروه های خدمات میتوانند به گونه های مختلف تعریف شوند که در […]

ادامه مطلب

ایجاد خدمات زمان تحویل

سوال: چطور میتوانیم برای یک محصول زمان تحویل تعریف کنیم تا مثلا قیمت تحویل فوری یک محصول با قیمت تحویل ۵ روزه یا ۱۰ روزه  و … با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؟ به این دلیل که زمان تحویل، جزئی از خدمات محصولات است، پس باید در قسمت خدمات محصولات تعریف شود. –در ابتدا وارد سربرگ […]

ادامه مطلب