ایجاد فرم استعلام قیمت و ثبت سفارش از طریق آن

یکی از روش های ثبت سفارش، گزینه استعلام قیمت است. در این روش یک فرم توسط مدیر چاپخانه ایجاد میشود و مشتری درخواست خود را از این طریق فرم  برای چاپخانه ارسال میکند، در صورتی که چاپخانه بتواند درخواست را انجام دهد اعلام قیمت میکند و بعد از پذیرفتن قیمت توسط مشتری سفارش ثبت میگردد.  […]

ادامه مطلب