برای خرید ماژول به منوی خرید و مالی , خرید و تمدید و خرید ماژول مراجعه کنید مانند شکل زیر:

و بعد از زدن گزینه خرید ماژول به صفحه زیر منتقل میشوید :

 

توجه داشته باشید که فقط ماژول هایی به شما نمایش داده میشود که در لیست ماژوهای فعال شما نباشند .

و همان طور که در عکس فوق مشاهده میفرمایید برای خرید ماژول مورد نظر خود دوره زمانی را انتخاب کرده و دکمه خرید را میزنید .


موفق باشید.

*سوالات متداول

برای دنبال کردن چاپیروس در اینستاگرام وارد پیج زیر شوید:
chapiroos_com