با استفاده از این امکان شما میتوانید نمایش یک خدمت را منوط به نمایش یک خدمت یا یک گروه خدمت بکنید .

برای انجام مورد فوق کافیست به منوی محصول رفته و در جلوی محصول مورد نظر دکمه خدمت را به صورت زیر انتخاب کنید :

سپس صفحه زیر برای شما باز میشود :

نکته : در این لیست خدماتی برای شما نمایش داده میشود که در تعریف محصول و تب خدمات قبلا آن خدمات را برای محصول انتخاب کرده اید .

1-با انتخاب این گزینه آن گروه کاربری و خدمات وابسته به آن حذف میشود

2-با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز میشود و شما میتوانید نمایش این گروه خدمت را وابسته به انتخاب یک خدمت دیگر بکنید :

3-این گزینه امکان کپی کردن این گروه خدمت را برای یک گروه کاربری دیگر برای شما ایجاد میکند :

4-حذف یک خدمت از گروه کاربری 

5-با زدن این دکمه صفحه ای بصورت زیر باز میشود و امکان ویرایش این خدمت را به شما میدهد :

و شما میتوانید انتخاب کنید که این خدمت همیشه نمایش داده شود و یا نمایش آن منوط به انتخاب خدمت دیگری باشد

6-با انتخاب این گزینه صفحه ای به شکل زیر برای شما باز میشود و میتوانید یک خدمت به گروه خدمات خود اضافه کنید :

نکته  : در کادر باز شده شما امکان انجام ویرایش های مرتبط با خدمت از جمله تغییر قیمت , وابستگی قیمت به , تخفیف و غیره را دارید .

افزودن گروه قیمت

چنانچه میخواهید برای گروه های مختلف مشتری گروه خدمات متفاوت با خدمات متفاوت داشته باشید میتوانید از این گزینه استفاده کنید که با کلیک کردن بر روی آن صفحه زیر باز میشود و شما میتوانید گروه کاربری را خود را انتخاب و دکمه افزودن گروه قیمت را بزنید :

که من در اینجا گروه کاربری برای همکار را اضافه کردم .

با کلیک کردن روی گروه کاربری همکار میتوانید گروه خدمات دلخواه خود با قیمت های مورد نظر را اضافه کنید مانند شکل زیر :

و سپس صفحه زیر باز میشود و شما میتوانید قیمت ها و مشخصات مربوط به این خدمت را به صورت دلخواه برای این گروه کاربری تنظیم نمایید :

 

نکته : به این مورد توجه کنید زمانی که شما اولین خدمت را ایجاد میکنید حالت نمایش باید به صورت همیشه نمایش بده باشد چون هنوز خدمت دیگری تعریف نشده و نمی توانید این خدمت را وابسته به خدمت دیگری بکنید .

و پس از زدن دکمه افزودن خدمت خدمت مورد نظر اضافه  میشود :

خدمت طراحی به گروه کاربری همکار اضافه شد و شما میتوانید به همین منوال خدمات دیگری را به این گروه اضافه و نمایش آن را وابسته به خدمات دیگری بکنید .


موفق باشید.

*سوالات متداول

برای دنبال کردن چاپیروس در اینستاگرام وارد پیج زیر شوید:
chapiroos_com