برای ثبت چک و یا فیش به منوی خرید و مالی ,  امور مالی  و گزینه ثبت چک و فیش مراجعه کنید.

چنانچه قصد ثبت چک دارید گزینه چک را انتخاب کنید و بعد از پرکردن فیلدهای مورد نیاز دکمه ثبت را بزنید.

 

 

در صورتی که قصد ثبت فیش را دارید بر روی گزینه  فیش کلیک کرده و مطابق شکل زیر فیلدهای مورد نیاز را پرکنید .

 


موفق باشید.

*سوالات متداول

برای دنبال کردن چاپیروس در اینستاگرام وارد پیج زیر شوید:
chapiroos_com